Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden
Door toegang te krijgen tot deze school, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze school wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.
2. Gebruik licentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van downloadbaar materiaal op de website van de school te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen om software op de website van de School te decompileren of reverse-engineeren; verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of breng de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het Bedrijf worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.
3. Disclaimer
Het materiaal op de website van de school wordt geleverd 'zoals het is'. De School geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de School geen garanties en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gelinkt.
4. Beperkingen
De school is in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van de school te gebruiken, zelfs als de School of een gemachtigde van de School is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.
5. Herzieningen en fouten
Het materiaal dat op de website van de school verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De school garandeert niet dat het materiaal op haar website accuraat, volledig of actueel is. De school kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. De school verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.
6. Links
De school heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de school van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.
7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
De school kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.
8. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking tot de website van de School wordt beheerst door de wetten van het rechtsgebied van de Schooleigenaar, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.